Matchar för: “fortfarande snedrivna” …

Fortfarande snedrivna könsroller i svenskt näringliv

Snedrivna könsroller i svenskt näringsliv har länge varit en fråga som har diskuterats flitigt i både tidningar och i diverse debatt. Det finns olika åsikter i frågan och några även tycker att frågan är uttömd fråga. Jag måste säga att frågan är högst aktuell nu som förut och skall inte läggas ner förra situationen har förbättrats väsentligt.

Enligt SvD’s artikeln från den 7 september är det endast 5% av börsnoterade företag har en kvinnlig vd samt endast 25% av kvinnor ingår i ledningsgrupper i svenska företag. Min egen erfarenhet visar även att andel kvinnor bland högsta chefer i börsnoterade företag och hos företag på mindre börser är väsentlig lägre än män. Kvinnor har oftast lite ”lightare” positioner som HR-, CSR- samt IR- ansvariga och i vissa fall redovisning ansvariga eller CFO’s. Medans män har lite ”tyngre” roller som produktions-, sälj-, och områdesansvariga. Givetviss är det en mångfasetterad fråga och det går inte dra alla företag över en kant. Desto viktigare är det förstå vad det kan bero på och hur man ska överkomma differenserna.

Enligt SvD Näringsliv efterlyser kvinnor som vill bli chefer ett flexiblare arbetsklimat. Kvinnorna som berördes av undersökningen tyckte att möjligheten till att jobba hemifrån minskade, att den personliga utvecklingsplanen uteblir och att det är för många utlandsresor som ingår i arbetsuppgifter. Många kvinnor säger att det är inte värt att vara chef just av dessa anledningar och det är mycket beklagligt.

Som sagt finns det uppenbarligen ingen enkel lösning på problemet, men jag tycker att var och en ska fundera över vad som är viktigt och vad ska man själv göra för att komma dit man kan.

Märkt , ,

Därför vill kvinnor (inte) bli chefer

Enligt undersökningen genomfört av tidningen Chef  ca tre av tio kvinnor har någon gång tackat nej till chefsjobbet när de fick erbjudandet. Forskningen visar att kvinnor tackar nej till chefsjobb beror inte på att män och kvinnor är olika. Det beror på att villkoren för deras chefskap är olika. Mycket forskning om kvinnliga chefer visar att de ofta blir lämnade ensamma och inte har samma stöd och nätverk som männen har.

De tre viktigaste faktorerna för att få kvinnor att tacka ja till chefsjobbet är: personlig utvecklingsplan, coach/mentorprogram och möjlighet att jobba hemifrån.

Det visar sig att kvinnor granskar både sig själva och chefsuppdraget hårdare än män innan de tackar ja. Till skillnad från manliga kandidater är kvinnor oftast mer ärliga och säger att de inte uppfyller något av de många kraven i kravprofilen. Å andra sidan nästan ingen människa lever upp till de höga krav som ställs i kravprofilerna.

Det noteras också i artikeln att kvinnor ofta ser till helheten, och funderar över hur det nya chefsjobbet kommer att påverka hela familjen. Det är en populär förklaring att bristen på kvinnliga chefer handlar om att de tar huvudansvaret för familjen. För då är det inte något som är fel på arbetsgivaren. Men det är inte barnen som hindrar karriären, utan arbetsplatsens villkor säger Fredrik Hillelson, som är koncernchef för rekryteringsföretaget Novare. Han menar att kvinnor kan vinna på att försöka förhandla om villkoren för chefstjänsten. Därför måste man prova att bli en bättre kravställare. Företaget får de anpassa erbjudandet efter kandidaten.

De företag som är bäst på att vara flexibla, både vad gäller uppdragets utformning och villkoren för det, kommer att ha bäst chans att behålla både manliga och kvinnliga chefer i framtiden.

Se hela artikeln i tidningen Chef

Se även tidigare inlägg som berör samma tema Fortfarande snedrivna könsroller i svenskt näringliv

Märkt , ,
%d bloggare gillar detta: