Etikettarkiv: arbetsmarknaden

Kraftigt ökat risk för diskriminering på svensk arbetsmarknad

Kraftigt ökad risk för diskriminering på svensk arbetsmarknad skriver en av Nordens största bemanninsföretag Proffice i sitt senaste pressmeddelande.

Antalet chefer som anger att faktorer som ålder, funktionsnedsättning, könsuttryck eller etnicitet innebär risk för diskriminering har ökat kraftigt mellan hösten 2013 och januari 2015. Bristande intresse från ledningen för mångfaldsarbetet är orsaken enligt var fjärde svarande i Proffices mångfaldsbarometer. 

400 chefer i privat och offentlig sektor har deltagit i undersökningen som har utförts av TNS Sifo och publiceras för tredje gången.

Inom samtliga områden har risken för diskriminering ökat mellan september 2013 och januari 2015. I många fall är ökningen kraftig. För knappt två år sedan svarade exempelvis 49 procent av 400 tillfrågade chefer att funktionsnedsättning inte innebar ett hinder för att nå en chefsposition inom den egna organisationen. I år är det bara 30 procent som ger motsvarande svar. 

Tillsammans med ålder (32 procent jämfört med 56 procent 2013) är funktionsnedsättning den allvarligaste risken för diskriminering vid chefsrekryteringar. Men utvecklingen är identisk inom en rad diskrimineringsområden (kön, könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, religionsuttryck). Minst risk för diskriminering ansågs faktorerna kön tätt följt av sexuellläggning utgöra. Av de svarande uppgav en klar majoritet, 69 procent, (89 procent), att kön överhuvudtaget inte innebär en diskrimineringsrisk. Likaså svarade 67 procent att sexuell läggning inte innebär hinder för att få en chefsposition (87 procent). 

– Resultatet är oroande och visar att vi på många områden har fått en tuffare arbetsmarknad. Mångfald handlar i grunden om förmågan att se och utveckla kompetens hos alla människor. För att möta framtidens utmaningar krävs att vi alla bidrar till en öppnare arbetsmarknad med fokus på kompetens, inte ovidkommande faktorer, säger Sibel Wolff, kommunikationschef på Proffice Group.

En annan uppseendeväckande förändring handlar om vad cheferna anser vara det främsta hindret för ett aktivt och inkluderande mångfaldsarbete. 

Nytt i årets undersökning är att bristande intresse från ledningen har seglat upp som det absolut svåraste hindret. Nästan var fjärde svarande, 24 procent, uppger bristande intresse från ledningen som hinder vilket innebär en åttafaldig ökning (3 procent). 

–  Det här visar att ett aktivt ledarskap i de här frågorna är viktigt och att ledningen har en nyckelroll och att allt för få idag lever upp till förväntningarna. Det måste vara ett mål för alla arbetsgivare att utveckla processer för rekrytering som bara ser till kompetens, inte till ovidkommande orsaker, säger Sibel Wolff.


Annons
Märkt , ,
%d bloggare gillar detta: