Kategoriarkiv: Skills and Education

Work smarter not harder

Dags igen att påminna om Coursera. Internetbaserat platform för grattis kurser i flertal områden. 

Nu finns det en kurs om effektivitet och timemanagement tillgänglig. Kursen heter ”Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity. Kursen är från University of California.

Kursen består av flera olika delmoment och baserar sig på inspelade videoföreläsningar. 

Målet med kursen är att man ska kunna planera sin tid effektivt med hjälp av olika metoder.

Så beskrivs kursens verktyg av Coursera:

  • Identify specific time management tools and use them effectively
  • Manage resources both effectively and efficiently
  • Keep your sense of perspective to prevent and manage crises
  • Learn to delegate effectively
  • Learn to manage expectations and say “No” when appropriate


Behöver du mer effektivitet i vardagen? Då är det kanske bra kurs att pröva!

Annons
Märkt , ,

Ta effektiva beslut om din karriär samt ta kontroll över din professionella utveckling

Letar du efter ny jobb? Eller kanske vill du förstå drivkrafter bakom din nuvarande karriär? I så fall har jag en bra tips till dig!

Nästa tisdag startar en online kurs på Coursera som handlar om karräarutvecklibg och förbättring av din ”anställningsbarhet”.

Coursera är en av de största online gratis utbildningsplatformer. Coursera har hundratals kurser från många universitet (till största del från USA), de flesta kurser är på engelska. Kurserna är otroligt välgjorda och håller högsta nivå vad gäller innehåll och presentation. Idag är det flera miljoner människor som prenumererar sig på Coursera kurser.

Enhance Your Career and Employability Skills är en kurs från University of London och handlar om att lära sig att ta effektiva beslut om sin karriär och ta kontroll över sin professionella utveckling.

Enligt kursbeskrivning ska du kunna i slutet av kursen:

Understand the drivers behind your career preferences and choices

Identify the skills which you can offer and know your current skills gaps

Recognise opportunities for your career enhancement both within and beyond your current employer

Summarise your achievements and skills in appropriate formats for future employers or academic institutions

Perform effectively in a face-to-face encounter such as an interview or during a presentation

Extend and make most effective use of your professional network both on and off line

Jag har anmält mig till kursen!
Du kan också ansluta dig till kursen här

Märkt , , , , ,

Om starka kvinnliga ledare

Vi fortsätter med TED talks som vi kommer att ha nu på torsdagar.
Idag vill jag presentera Tavy Gevinson och TED talk ”Still figuring it out” om starka kvinnliga karaktärer.
Tavy Gevinson är self made ung kvinna som redan har tagit sig på 30 under 30 Forbes listan.

Märkt , , ,

Använd din kroppsspråk till din fördel

Årliga TED talks har sparkat igång igen igår i Vancouver, Kanada.

TED talks är egentligen 30 år gamla, men de har blivit riktigt populära 2006 när de började läggas ut på nätet.
Under TED talks har många spännande ämnen berörts och TED talks hade varit särskilt bra på kvinnofrågor.

Jag har tidigare hänvisat till Sheryl Sandberg’s TED i inlägget TED talks.

Jag skulle vilja starta en ny tradition och varje torsdag presentera en TED talk som jag finner intressant. Vi startar med Amy Cuddy och föreläsning You body language shapes who you are.
Amy Cuddy är en psykolog och forskar bl. a. på området ickeverbal kommunikation.
I sin TED talk berättar hon om hur med hjälp av kroppsspråk vi kan påverka oss själva.

Märkt , , ,

Email etikett – korta ner det

Jag vill fortsätta lite till i samma tema som vi startade igår, nämligen email kommunikation.
Idag när vi har överflöde av information är det minst sagt nödvändigt att hålla sig till saken i sina email.
Kort och koncist ska det vara. Allt annat är bara dålig stil.

Det finns nu hjälp för de som har svårt att hålla sig till saken. Hjälpen kommer i form av en app och heter Shortmail.

Den begränsar alla mail till 500 tecken, vilket räcker mer än väl för en saklig email. Funktionen varnar sig när du överskrider den ”magiska” gränsen. Den skyddar även dig från oönskade mail.

Se mer info på Shortmails hemsida

20140305-223103.jpg

Märkt ,

Email etikett – hur säger man till att man får svar på email

Dagligen överväldigas vi av tiotals och ibland även hundratals email. Det ät då viktigt att säga till att ingenting viktigt försvinner i mängden. Detta innebär att det går åt en hel del tid för att läsa igenom och strukturera sina email.
Ännu mer frustrerande är situationen när man väntar på ett svar som aldrig kommer. Om du skriver till en person som får många email varje dag och du vill vara säker på att din email uppmärksammas bör du säga till att den är kort, koncist och lätt att hantera. Här kommer några email tips:

1. Skriv kortfattat
Försök att hålla dig till 2-3 meningar. Email som är längre än 2 paragrafer avskräcker ofta, det är större chans att folk lägger undan det för att läsa senare. Det är bättre att skippa en del av backgrundsinfo för att förkorta innehållet.

2. Strukturera innehållet
Dela texten i paragrafer med ca två meningar i varje paragraf. Markera nyckelorden i t.ex. fet stil. Det underlättar för läsaren att se kärnan i meddelandet.

3. Var tydlig med email’s syfte
Var tydlig med email’s syfte och vad du behöver att få hjälp med. Om du skriver en lång email som innehåller en hel del information, börja i så fall med din förfråga direkt. Ifall email ska delegeras vidare har personen ifråga lättare att agera.

4. Var specifik med din förfråga
Tro inte att någon kommer att göra flera timmars jobb som ett svar på email som tog dig 30 sekunder att skriva. Dvs. var specifik med vad du vill. Är det sid. 4 i din rapport du undrar över eller behöver du feedback på en specifik tabell. Skriv inte bara ”… här kommer rapporten. Kan du återkomma med din feedback.”

5. Visa att det är viktigt att du får svar
Respektera andras tid. Du måste visa varför ska din email prioriteras. Återigen var specifik med syftet och vad det innebär för mottagaren. Skriver du till en person du inte känner och ber om någon slags motprestation, t. ex. ett möte, var bered på att personen kommer att vilja se om det är värt att träffa dig. Därför säg till att din LinkedIn profil är uppdaterad eller om du har en hemsida säg till att den ser seriös ut. Har du gjort något intressant eller planerar du att göra något intressant, i så fall säg till att det syns.

Märkt , ,

Affärslitteratur på ett smart sätt

Nyligen har jag läst om intressant utbildningskoncept, nämligen sammanfattad affärs- och utbildningslitteratur.

Kontenta skannar marknaden efter de bästa fackböckerna inom företagsledning, organisationsutveckling, marknadsföring och personlig utveckling. Sedan sammanfattar dem böckerna på åtta sidor. Det gör att man får till sig den kunskap som man behöver snabbt och lätt.

Ett års prenumeration är visserligen lite för dyr enligt mig (4995 kr / år), men kan vara värt det om till ex. arbetsgivaren kan tänka sig att bjuda på detta.

Finns även i form av app.

Se Kontenta’s hemsida för mer info

Märkt ,

TED talks

Året har börjat och vi börjar tvivla om vi kommer att uppfylla våra nyårslöften…

Behöver du lite inspiration i vardagen? I så fall bör du prova att kolla på TED talks!

ted

TED (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) är en årlig tvärvetenskaplig konferens i USA som definierar sitt tema som ”idéer värda att sprida” (”ideas worth spreading”). I samband med konferensen hålls ett antal föredrag med oftast kända och högprofilerade föredragshållare kallade TED Talks. Föreläsarna är många och är av olika bakgrund, bland de finns t.ex. Diane von Furstenberg, Bill Clinton, Jamie Oliver och Bono. Sheryl Sandberg som har skrivit boken  Lean In som jag har nämt tidigare har också bidragit till TED talks.

Alla föredrag videofilmas och läggs sedan upp på Internet se TED talks

Kolla även på 8 ”Must-see” TED talks för kvinnor

Märkt , ,

Vårt minne spelar viktig roll i beslut vi tar

Tidningen chef har nyligen publicerat resulat av forskning som Pontus Wasling har utfört för att ta djupare förståelse av minnets funktioner.

Det visar sig att hjärnan, i sin strävan att hjälpa oss att sortera intryck och fatta beslut som för oss framåt i livet, tar genvägar som riskerar att påverka beslutsfattandet negativt.

”Vi minns bara extrema eller känslomässigt laddade händelser, sådant som antingen gett oss kraftig njutning eller smärta. Vi minns inte de vardagliga händelserna. Och eftersom våra beslut baseras på extremerna blir det ofta fel”, säger Pontus Wasling.

Hjärnforskarna förklarar det här genom att skilja på två grundläggande tanketyper:

1. Jag vet att-minnen är rationella och faktabaserade minnen, sådant vi kan skriva ner och reflektera kring. Det vi vanligen tänker på som minnen, men som egentligen bara utgör en liten del av allt vi lär oss.

2. Jag vet hur-minnen är den tysta kunskapen, det vi brukar kalla intuition eller magkänsla. Denna typ av minnen samlas i de äldre delarna av hjärnan och kan vara muskelminnen, som hur man cyklar eller kör bil, eller minnen som med tiden buntats ihop till vanor. De känslostyrda hur-minnena styr över det mesta vi utsätts för i vardagen. Jag vet hur-minnena hjälper oss att överhuvudtaget fungera som människor i en värld som överöser oss med information och intryck. Men de kan också ställa till det. Studier visar att minst 50 procent av alla beslut utgår från jag vet hur-minnen, även om jag skulle tro att det är ännu mer. Problemet är att de är klichémässiga. De bygger på känslor och är helt oflexibla.

Samspelet mellan de känslomässiga och rationella tankesystemen är helt av­­görande för vår förmåga att fatta beslut. Forskare som ägnar sig åt kognitiv psyko­logi, delar upp människans tankeprocesser i två system:

System 1 är intuitionen eller magkänslan, det automatiska tänkandet som ständigt jobbar för högtryck i hjärnan.

System 2 är det logiska tänkandet, som vi kopplar på när vi verkligen behöver tänka efter. Det kräver en helt annan nivå av ansträngning.

De snabba, intuitiva jag vet hur-minnena, eller system 1, är oumbärliga i beslutsfattandet. Utan dem skulle vi fastna i våndor och aldrig kunna bestämma oss för någonting. Nackdelen är att den typen av minnen ofta är fördomsfulla och påverkas av rädsla för det okända. De får oss att döma personer efter utseende, till exempel, eller att fatta beslut baserade på etablerade, trygga vanor.

För chefer som vill fatta bra beslut gäller det alltså att försöka koppla på system 2, eller jag vet att-minnena lite oftare. Men hur gör man det? Här kommer några metoder som kan hjälpa hjärnan att fatta bättre beslut:

1. Förstå din hjärna. Kunskaper om hur hjärnan fungerar kan dramatiskt förbättra vår förmåga att fatta bra beslut.

2. Sov på saken. Undvik snabba bedömningar. Vår magkänsla bygger på generaliseringar. Distans, till exempel att skjuta upp ett beslut till nästa dag, är en frustrerande men nöd­vändig komponent för chefer som vill fatta bra beslut.

3. Skapa berättelser. Hhjärnan är en ”storyteller” som alltid försöker förvandla intryck och observationer till be­rättelser. Det är så vi skapar vår identitet. Många etablerade minnestränings­metoder bygger på att förvandla trista data till levande berättelser.

4. Se saker för vad de är. Hjärnan försöker alltid förklara det vi ser genom att koppla det till händelser från vårt förflutna och skapa mönster.

5. För loggbok. I efterhand tenderar människor att uppfatta en händelse som mer sannolik än den faktiskt var. Fenomenet, som psyko­logiforskare kallar hindsight bias, utgör en anledning för chefer att föra dagbok över sina viktigaste beslut.

6. Använd statistik. Eftersom så många av våra beslut baseras på irrationella känslor och impulser, är statistik egentligen helt onaturligt för hjärnan. Därför kan statistiken hjälpa oss att ifrågasätta våra egna minnen.

7. Lyft blicken. Flera forskningsstudier visar att våra beslut är mer känslostyrda när de gäller oss själva, och mer rationella när de gäller andra. Därför kan det vara en god idé att föreställa sig vad en utomstående skulle tänka i din situation.

Märkt

4 tips för Dig som vill vidareutbilda dig

Vi fortsätter på temat professionell vidareutbildning. SvD har nyligen publicerat artikeln i temat. Här är några tips för dig som vill vidareutbilda dig.

bookFörberedelser. Nummer ett är att tänka igenom dina mål. Vad behöver du och vad vill du uppnå? Vet du inte finns också kurser som går ut på att ta reda på vad man vill på längre sikt. Som anställd bör du också kolla upp om företaget har ramavtal med någon utbildningsleverantör.

Det finns även en del stipendier och liknande som du kan söka. Du får dock vara beredd på att lägga en hel del tid och energi på ansökningarna, då konkurrensen är hög likaså kraven på de sökande.

Tid och pengar. Vilken budget du har kan vara avgörande. Lika viktigt är hur mycket tid du har och när du vill gå kursen. Framförhållning är A och O, de bästa kurserna är ofta uppbokade lång tid i förväg.

Jag skulle även rekommendera att diskutera utbildningsbudgeten och eventuell ledighet med din arbetsgivare. Vidareutbildning ska vara en del av din förankrad utvecklingsplan.

Hitta rätt. Sök inte bara runt på internet när du väljer utbildning. Utnyttja i stället ditt nätverk för att få rekommendationer. Varför inte skicka ut en fråga på Facebook, LinkedIn?

Uppföljningen. Se till att utbildningen inte bara blir en pärm i hyllan. Se till att få verktyg som kan användas i vardagen och sprid gärna kursen över en längre tidsperiod.

Och glöm inte uppdatera din profil på LinkedIn!

se SvD’s artikeln Så hittar du rätt i kursdjungeln

Märkt
%d bloggare gillar detta: