Kategoriarkiv: Statistik

Jämställt regering i Kanada – väcker frågor i omvärlden

Jämställt regering väcker frågor i omvärlden. Men varför är det fortfarande konstigt med en jämställt regering?! Som Trudeaus säger – det är ju 2015! 

Annons
Märkt

Kraftigt ökat risk för diskriminering på svensk arbetsmarknad

Kraftigt ökad risk för diskriminering på svensk arbetsmarknad skriver en av Nordens största bemanninsföretag Proffice i sitt senaste pressmeddelande.

Antalet chefer som anger att faktorer som ålder, funktionsnedsättning, könsuttryck eller etnicitet innebär risk för diskriminering har ökat kraftigt mellan hösten 2013 och januari 2015. Bristande intresse från ledningen för mångfaldsarbetet är orsaken enligt var fjärde svarande i Proffices mångfaldsbarometer. 

400 chefer i privat och offentlig sektor har deltagit i undersökningen som har utförts av TNS Sifo och publiceras för tredje gången.

Inom samtliga områden har risken för diskriminering ökat mellan september 2013 och januari 2015. I många fall är ökningen kraftig. För knappt två år sedan svarade exempelvis 49 procent av 400 tillfrågade chefer att funktionsnedsättning inte innebar ett hinder för att nå en chefsposition inom den egna organisationen. I år är det bara 30 procent som ger motsvarande svar. 

Tillsammans med ålder (32 procent jämfört med 56 procent 2013) är funktionsnedsättning den allvarligaste risken för diskriminering vid chefsrekryteringar. Men utvecklingen är identisk inom en rad diskrimineringsområden (kön, könsuttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, religionsuttryck). Minst risk för diskriminering ansågs faktorerna kön tätt följt av sexuellläggning utgöra. Av de svarande uppgav en klar majoritet, 69 procent, (89 procent), att kön överhuvudtaget inte innebär en diskrimineringsrisk. Likaså svarade 67 procent att sexuell läggning inte innebär hinder för att få en chefsposition (87 procent). 

– Resultatet är oroande och visar att vi på många områden har fått en tuffare arbetsmarknad. Mångfald handlar i grunden om förmågan att se och utveckla kompetens hos alla människor. För att möta framtidens utmaningar krävs att vi alla bidrar till en öppnare arbetsmarknad med fokus på kompetens, inte ovidkommande faktorer, säger Sibel Wolff, kommunikationschef på Proffice Group.

En annan uppseendeväckande förändring handlar om vad cheferna anser vara det främsta hindret för ett aktivt och inkluderande mångfaldsarbete. 

Nytt i årets undersökning är att bristande intresse från ledningen har seglat upp som det absolut svåraste hindret. Nästan var fjärde svarande, 24 procent, uppger bristande intresse från ledningen som hinder vilket innebär en åttafaldig ökning (3 procent). 

–  Det här visar att ett aktivt ledarskap i de här frågorna är viktigt och att ledningen har en nyckelroll och att allt för få idag lever upp till förväntningarna. Det måste vara ett mål för alla arbetsgivare att utveckla processer för rekrytering som bara ser till kompetens, inte till ovidkommande orsaker, säger Sibel Wolff.


Märkt , ,

Svenska företag erbjuder nedfrysning av ägg

Dagens Metro skriver om att 8 företag i Sverige kan nu ebjuda nedfrysning av ägg som personalförmån. 

För några månader sedan skrev jag om att nedfrysning av ägg började erbjudas till anställda som personalförmån hos några stora företag i USA. Nu har den typen av personalförmånen kommit till Sverige.

Bra initiativ, som dock får inte missbrukas av företagen. Att frysa sina eller sin partners ägg ska ska vara ett initiativ från medarbetarens sida och inte företagets förslag. 

Det har sagts en miljon gånger, men jag säger det en gång till: kvinna få bestämma själv över sin kropp!

  

Märkt , , ,

Länder med flest kvinnliga chefer

Forbes publicerar lista med länder med störst andel kvinnliga chefer. Man blir lite förvånad över vilka länder som toppar listan.

2015/01/img_3188.png

Märkt

30 under 30

Forbes har precis publicerat sin lista av mest framgångsrika/begåvade/inflytelserika människor under 30. Så kallad ”30 under 30” lista. Det unga artister, konstnärer och entreprenörer som är med på listan.

De begåvade människorna är väldigt olika, men har ändå har de flera gemensamma nämnare. De tänker stort, de är nyfikna och målmedvetna.
Läs de inspirerande berättelserna här.

Märkt , ,

Vill du hellre ha en man som chef?

Elle skriver idag om det senaste undersökningen som gjordes i USA. 1000 personer har tillfrågats om de skulle haft möjlighet att välja en chef vem skulle de föredra – en kvinna eller en man?

Endast 20% sagt att de skulle föredra en kvinnlig chef, motsvarande siffra för manlig chef var 33%.

Något deprimerande kan man tycka… De har dock visat sig att de som haft en kvinnlig chef förut var mer benägna att svara att de skulle hellre jobba med en kvinnlig chef. Även de unga tillfrågade var mer könsneutrala.

Men majoriteten av de tillfrågade, ca 46% svarade att de är könsneutrala när det kommer till val av deras chef.

Märkt

Hur gör man godtagbara ursäkter

Det kan hända att man har inte lyckats slutföra uppgiften i tid eller förbereda presentationen inför det stora mötet. Där blir knappast populärt, men hur reparerar man relationen med kollegorna?

The Wall Street Journal skriver om det i artikeln:
Making Excuses That Actually Work

IMG_2585.PNG

Märkt

Kvinnor tjänar mest på att byta jobb!

IMG_2576.JPG

Säger dagens Metro.

Märkt ,

If not me – who? If not now – when?

Kommer ni ihåg Emma Watson från Harry Potter?
Idag är denna unga kvinnan inte bara en skådespelerska, men även en United Nations Women’s Goodwill ambassador.

I lördags lansetade hon FN kampanj för jämställdhet HE FOR SHE.

Men det är inte själva kampanjen som jag vill uppmärksamma idag, men ett tal Emma Watson höll på FN möte. Ett passionerat och rörande tal om vad är feminism och varför hon tycker det är viktigt att engagera sig i frågan.

”I have realized that fighting for women’s rights has too often become synonymous with man-hating,” ”If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is: ‘The belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes.’
”If not me – who? If not now – when?”

Jag är djupt imponerad!

Märkt ,

Nytt jobb – så höjer du lönen

Har du precis fått ett nytt jobb och ska löneförhandla?

Förutom den fasta lönen är det vanligt med rörliga lönedelar som t.ex. bonus och tantiem. Sjukvårdsförmåner, bilförmån, pensionsförmåner utanför kollektivavtal samt extra semesterdagar är också vanliga förmåner.

Vissa företag kan erbjuda aktier, optioner eller konvertibler samt vinstutdelning. Även hushållsnära tjänster är ofta förekommande förmån bland vissa företag. Rörliga lönedelar är ganska svåra att värdera och därför behöver du en tydlig arbetsbeskrivning, beskrivning av ansvar och möjligheterna att genom rollen påverka de mål eller det resultat som ligger till grund för beräkningen.

Det är viktigt, att utöver lönenivån fundera över vilka typer av förmåner som är värdefulla för just dig.

 

Märkt , , ,
%d bloggare gillar detta: