Etikettarkiv: löner

Vad är lönekartläggning

Vad är lönekartläggning och vad har den för nytta?

Lönekartläggning omfattar samtliga arbetsgivare och ska genomföras var tredje år enligt lagen. Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Arbetsgivaren ska göra lönekartläggning och analys vart tredje år. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska också upprätta en handlingsplan för jämställda löner.

Lönekartläggningen ska omfatta:

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt
  • analys om eventuella skillnader har ett direkt eller ett indirekt samband med kön

 

Enligt SvD har DO under 2012–2013 inlett två granskningar av arbetsgivares arbete med lönefrågor. Lönekartläggningsarbetet hos de granskade arbetsgivarna innebär att cirka 4500 arbetstagare, varav minst 75 procent är kvinnor, kommer att få sina löner justerade för belopp motsvarande sammanlagt 6,7 miljoner kronor per månad. Det här innebär att antalet arbetstagare som får sina löner justerade som en följd av arbetsgivarnas arbete med lönekartläggning vida överstiger det antal arbetstagare som fått sina löner justerade som en följd av anmälningar om lönediskriminering.

Se mer info på Diskriminerings ombudsmannens hemsida

Läs även mer i ämnet hos SvD brännpunkt

Märkt , , ,
%d bloggare gillar detta: