Etikettarkiv: jämställda löner

Snälla, låt kaffekopparna stå!

Låt kaffekopparna stå! Säger Lina Thomsgård i sin artikel från den 2 maj i tidskriften Fokus.

När juniora tjejer befordras till mer seniora poster förväntas de fortfarande göra det juniora jobbet säger en undersökning som författaren tagit del av.

Har inte du varit med och plockat bort andras kvarlämnade kaffekoppar efter ett möte eller tagit på dig att sammanställa allas anteckningar efter ett sammanträde, eller administrerat ”det praktiska” eftersom det är ”en sån ordning på dig”? Jag känner definitivt igen mig!

Sådana uppgifter är inte utvecklande, de tar tid och genererar inte mycket outcome. Författaren noterar att många gånger förväntas kvinnliga medarbetare att skötta sådana uppgifter, och vi (kvinnorna) själva målar in oss i ett hörn genom att ställa upp på för många sådana uppgifter. När man adderar dessa extra uppgifter till det alltmer växande ansvarsområdet, har de kvinnor som avanserar i karriärer svårare och svårare att få ihop tiden ännu längre man kommer in i karriären.

Istället för att ta ställning till det fenomenet förklarar man ofta kvinnornas utbrändhet med att de har fått barn och därför har det svårt att få ihop jobbet och privatlivet.

Vad är slutsatsen? Sluta ta på dig sådana ”tomma” uppgifter. Frigör din tid för mer kreativa uppgifter och ansvar som leder till utveckling!

Och … löneförhandla!

Se hela artikeln här

Annons
Märkt , , , ,

Vad är lönekartläggning

Vad är lönekartläggning och vad har den för nytta?

Lönekartläggning omfattar samtliga arbetsgivare och ska genomföras var tredje år enligt lagen. Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Arbetsgivaren ska göra lönekartläggning och analys vart tredje år. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska också upprätta en handlingsplan för jämställda löner.

Lönekartläggningen ska omfatta:

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt
  • analys om eventuella skillnader har ett direkt eller ett indirekt samband med kön

 

Enligt SvD har DO under 2012–2013 inlett två granskningar av arbetsgivares arbete med lönefrågor. Lönekartläggningsarbetet hos de granskade arbetsgivarna innebär att cirka 4500 arbetstagare, varav minst 75 procent är kvinnor, kommer att få sina löner justerade för belopp motsvarande sammanlagt 6,7 miljoner kronor per månad. Det här innebär att antalet arbetstagare som får sina löner justerade som en följd av arbetsgivarnas arbete med lönekartläggning vida överstiger det antal arbetstagare som fått sina löner justerade som en följd av anmälningar om lönediskriminering.

Se mer info på Diskriminerings ombudsmannens hemsida

Läs även mer i ämnet hos SvD brännpunkt

Märkt , , ,
%d bloggare gillar detta: