Etikettarkiv: jämställdhet

Sverige halkar ner i jämställdhetsmätningarna

Sverige har nu halkat ner på tredje plats efter Island och Norge i World Economic Forums Gender index.

Detta bland annat pga. att de båda länderna har infört kvotering av kvinnor i börsbolagstyrelser medan Sverige fortsätter att diskutera frågan.

Idag i Sverige kan kvinnor åtnjuta många fördelar av jämställdheten. Jämställda löner ingår dock fortfarande inte i de fördelarna.

I dagens i SvD Insikt skriver Katarina Andersson om risken att stanna av i jämställdhetsarbetet.

Se hela artikeln på SvD Insikt

Märkt

Kvinnor ska inte behöva jobba gratis!

I samband med internationella kvinnodagen som firades igår har SvD publicerat en artikel Kvinnor ska inte behöva jobba gratis i SvD brännpunkt.

15.53

Enligt 15:53 initiativ som startades av Sveriges Kvnnolobby löneskillnader mellan kvinnor och män betyder att i nuläget får inte kvinnor betald för arbete som de utför efter 15:53. Dvs. under en arbetsdag mellan 8 och 17 får män mer betalt än kvinnor, så pass mycket mer att kvinnor få jobba gratis i en timme och 7 minuter varje dag.

Kvinnor ska inte ha sämre anställningsvillkor, lönesättning, tjänstevillkor, förmåner eller arbetarskydd än vad män har. Därför påpekar 15:53 rörelsen att vi bör sträva efter mer jämställd arbetsliv genom bl.a. mer jämställd föräldraförsäkring, årliga lönekartläggningar, samma rätt till heltid, åtgärder mot ojämställda löner!

Ett viktigt budskap tycker jag!

Märkt , ,

Vad är lönekartläggning

Vad är lönekartläggning och vad har den för nytta?

Lönekartläggning omfattar samtliga arbetsgivare och ska genomföras var tredje år enligt lagen. Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Arbetsgivaren ska göra lönekartläggning och analys vart tredje år. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska också upprätta en handlingsplan för jämställda löner.

Lönekartläggningen ska omfatta:

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt
  • analys om eventuella skillnader har ett direkt eller ett indirekt samband med kön

 

Enligt SvD har DO under 2012–2013 inlett två granskningar av arbetsgivares arbete med lönefrågor. Lönekartläggningsarbetet hos de granskade arbetsgivarna innebär att cirka 4500 arbetstagare, varav minst 75 procent är kvinnor, kommer att få sina löner justerade för belopp motsvarande sammanlagt 6,7 miljoner kronor per månad. Det här innebär att antalet arbetstagare som får sina löner justerade som en följd av arbetsgivarnas arbete med lönekartläggning vida överstiger det antal arbetstagare som fått sina löner justerade som en följd av anmälningar om lönediskriminering.

Se mer info på Diskriminerings ombudsmannens hemsida

Läs även mer i ämnet hos SvD brännpunkt

Märkt , , ,

Kategoriserade kvinnor

Intressant video om kvinnor och män som kategoriseras av omvärlden

Märkt

Jämställdhet nyckeln till bättre resultat

Här kommer ytterligare en artikel om sambandet mellan jämställdhet och företagets resultat, se SvD’s Jämställdhet nyckeln till bättre resultat

Artikeln beskriver Ikeas nytillträdde koncernchefens Peter Agnefjäll’s perspektiv på jämställdhetsarbetetet. På frågan om Hur skulle han beskriva ditt personliga engagemang i jämställdhetsfrågorna? Svarar Peter Agnefjäll: Jag har alltid försökt få in en mix av män och kvinnor i mina team och ledningsgrupper. Det funkar bäst så. Det blir roligare och du fattar bättre beslut.

Märkt
%d bloggare gillar detta: