Etikettarkiv: effektiv ledare

Hur framgångsrika människor håller sig lugna

Det har bevisats att förmåga att kontrollera våra känslomässiga tillstånd har direkt koppling till vår prestation på jobbet.

Stress i måttliga former har positiv inverkan på vår prestation. Långvarig stress är dock skadlig för hälsan. Research utfört på University of California har visat att kortvarig stress bidrar till att nya hjärnceller bildas som ansvarar för förbättrat minne. Långvarig stress hindrar dock hjärnan från att blida nya celler.

Det finns en del effektiva strategier som används av framgångsrika människor. Nedan kommer några av dessa. Det riktiga utmaningen i att hantera stress inte bara att känna till strategier, men även att tillämpa de när man befinner sig i stressig situation.

Så… vad gör framgångsrika människor för att hantera stress:

De uppskattar vad de har

Tydligen minskar kortisol (stress hormon) nivåerna med 23% hos de personer som reflekterade över positiva inslag som de har i sitt liv. Det visade sig att dessa personer hade högre energinivåer, befann sig på gott humor.

De säger inte ”Tänk om?”

Tänk om det skulle vara så och så… Det visar sig att denna fråga ökar bara stress och oro. Slösa inte bort tid på att tänk på det som skulle kunna ha hänt.

De förblir positiva

Positiva tankar distraherar din hjärna från stress. Under de mest stressiga dagarna försök att hitta något positivt som har hänt under dagen och koncentrera dig på den oavsett hur liten den är.

De kopplar bort

Det visar sig att även en paus från emails kan minska stressnivåer. Om det kan kännas för stort att ha telefon/email-fria timmar under veckodagar, försök med helgen och sedan när du och dina kollegor har vant dig kan du prova att vara bortkopplad några kvällar i veckan.

De begränsar sitt kaffeintag

Koffein ökar vårt adrenalin nivåer vilket trigger stressliknande känsla. Dessutom det tar lång tid för den att lämna kroppen. Därför skall man vara måttlig i sitt kaffeintag.

De sover

Sömn är viktig faktor i vårt välmående. Brist på sömn ökar nivå av stresshormoner och hindrar oss från att ha kontroll av situationen.

De undviker negativa tankar om sig själva

Ännu mer ger plats åt dina negativa tankar desto mer kraft förlorar du. De mesta av våra negativa tankar om oss själva är bara tankar och inte verklighet. Ibland hjälper det att skriva ner dessa tankar, då får du namn på de och kan även ha mer rationell syn på de. Om du fortfarande brottas med dessa tankar kan du be om hjälp och diskutera dessa med en person som du litar på.

De försöker att se på saker från ett annat perspektiv

Det finns en hel del saker som vi inte kan påverka, men du kan försöka kontrollera hur du reagerar på dessa. Så innan du reagerar ta en minut och reflektera över situationen, då förstår du att även i den svåraste situationen finns det positiva faktorer.

De andas

Det bästa sättet att möta stressen är att andas. När du koncentrerar dig på andningen skiftar din hjärna fokus bort från stressen som du upplever för tillfället. Så när du känner dig stressad, stäng dörren, ta ett par minuter för att sätta dig bekvämt och andas. Du ska inte tänka på något annat än just andning.

De använder sig av sitt säkerhetsnät

Det är viktigt att känna till sina svagheter och kunna be om hjälp när du behöver det. Hitta personer på din arbetsplats eller utanför den som du kan lita på och som du kan berätta om dina bekymmer. Det är oftast bra att kunna prata med någon som har ett annat perspektiv på saken.

se hela artikeln på Forbes hemsida

 

Annons
Märkt , ,

Vårt minne spelar viktig roll i beslut vi tar

Tidningen chef har nyligen publicerat resulat av forskning som Pontus Wasling har utfört för att ta djupare förståelse av minnets funktioner.

Det visar sig att hjärnan, i sin strävan att hjälpa oss att sortera intryck och fatta beslut som för oss framåt i livet, tar genvägar som riskerar att påverka beslutsfattandet negativt.

”Vi minns bara extrema eller känslomässigt laddade händelser, sådant som antingen gett oss kraftig njutning eller smärta. Vi minns inte de vardagliga händelserna. Och eftersom våra beslut baseras på extremerna blir det ofta fel”, säger Pontus Wasling.

Hjärnforskarna förklarar det här genom att skilja på två grundläggande tanketyper:

1. Jag vet att-minnen är rationella och faktabaserade minnen, sådant vi kan skriva ner och reflektera kring. Det vi vanligen tänker på som minnen, men som egentligen bara utgör en liten del av allt vi lär oss.

2. Jag vet hur-minnen är den tysta kunskapen, det vi brukar kalla intuition eller magkänsla. Denna typ av minnen samlas i de äldre delarna av hjärnan och kan vara muskelminnen, som hur man cyklar eller kör bil, eller minnen som med tiden buntats ihop till vanor. De känslostyrda hur-minnena styr över det mesta vi utsätts för i vardagen. Jag vet hur-minnena hjälper oss att överhuvudtaget fungera som människor i en värld som överöser oss med information och intryck. Men de kan också ställa till det. Studier visar att minst 50 procent av alla beslut utgår från jag vet hur-minnen, även om jag skulle tro att det är ännu mer. Problemet är att de är klichémässiga. De bygger på känslor och är helt oflexibla.

Samspelet mellan de känslomässiga och rationella tankesystemen är helt av­­görande för vår förmåga att fatta beslut. Forskare som ägnar sig åt kognitiv psyko­logi, delar upp människans tankeprocesser i två system:

System 1 är intuitionen eller magkänslan, det automatiska tänkandet som ständigt jobbar för högtryck i hjärnan.

System 2 är det logiska tänkandet, som vi kopplar på när vi verkligen behöver tänka efter. Det kräver en helt annan nivå av ansträngning.

De snabba, intuitiva jag vet hur-minnena, eller system 1, är oumbärliga i beslutsfattandet. Utan dem skulle vi fastna i våndor och aldrig kunna bestämma oss för någonting. Nackdelen är att den typen av minnen ofta är fördomsfulla och påverkas av rädsla för det okända. De får oss att döma personer efter utseende, till exempel, eller att fatta beslut baserade på etablerade, trygga vanor.

För chefer som vill fatta bra beslut gäller det alltså att försöka koppla på system 2, eller jag vet att-minnena lite oftare. Men hur gör man det? Här kommer några metoder som kan hjälpa hjärnan att fatta bättre beslut:

1. Förstå din hjärna. Kunskaper om hur hjärnan fungerar kan dramatiskt förbättra vår förmåga att fatta bra beslut.

2. Sov på saken. Undvik snabba bedömningar. Vår magkänsla bygger på generaliseringar. Distans, till exempel att skjuta upp ett beslut till nästa dag, är en frustrerande men nöd­vändig komponent för chefer som vill fatta bra beslut.

3. Skapa berättelser. Hhjärnan är en ”storyteller” som alltid försöker förvandla intryck och observationer till be­rättelser. Det är så vi skapar vår identitet. Många etablerade minnestränings­metoder bygger på att förvandla trista data till levande berättelser.

4. Se saker för vad de är. Hjärnan försöker alltid förklara det vi ser genom att koppla det till händelser från vårt förflutna och skapa mönster.

5. För loggbok. I efterhand tenderar människor att uppfatta en händelse som mer sannolik än den faktiskt var. Fenomenet, som psyko­logiforskare kallar hindsight bias, utgör en anledning för chefer att föra dagbok över sina viktigaste beslut.

6. Använd statistik. Eftersom så många av våra beslut baseras på irrationella känslor och impulser, är statistik egentligen helt onaturligt för hjärnan. Därför kan statistiken hjälpa oss att ifrågasätta våra egna minnen.

7. Lyft blicken. Flera forskningsstudier visar att våra beslut är mer känslostyrda när de gäller oss själva, och mer rationella när de gäller andra. Därför kan det vara en god idé att föreställa sig vad en utomstående skulle tänka i din situation.

Märkt

7 saker du aldrig ska säga under en presentation

Dagligen spänderar vi flera timmar i möten. Tydlig budskap och övertygande ton är A och Ö när vi gör en presentation. Tidningen Chef har publicerat lista på saker som man ska undvika att säga under presentationen. Nedan kommer sammanfattning av dessa.

1.  ”Jag har inte haft tid att förbereda mig, men…” Varför är det fel? Det är lite arrogant. Du signalerar att mottagarna inte är värda din förberedelse. Ja, det är tråkigt att du inte har haft tid  att förbereda dig, men gör ditt bästa utifrån förutsättningarna.

2. ”Jag vet att jag bara har någon minut kvar, men jag ska bara gå igenom de här 15 bilderna lite snabbt.” Varför är det fel? Ingen kommer att bry sig om de sista bilderna om de hastas igenom i ett rasande tempo. Kom ihåg att din presentation inte står och faller med dina Powerpoint-bilder. Det viktigaste är att du har fått fram ditt budskap.

3. Jag ber om ursäkt för teknikproblemen…” Varför är det fel? I presentationen ingår det också att kontrollera tekniken i förväg. Lägg tio minuter på att förbereda uppkopplingen till projektorn, eller att logga in på det lokala nätverket. Om tekniken verkligen krånglar, våga lämna den därhän. Håll presentationen muntligt.

4.  ”Jag har många punkter att gå igenom, så det är bäst att jag sätter igång.” Varför är det fel? Din publik förväntar sig att bli uttråkad redan innan du ens har börjat. När du säger att du ska gå igenom en lång rad punkter, får man känslan att informationen inte kommer att vara helt tydlig. Om du misstänker att du har för många punkter, stryk några i förväg.

5. ”Ni kan förmodligen inte läsa det här, men…” Varför är det fel? Använd inte bilder där typsnittet är så litet att publiken inte kan läsa texten. Om du har det här problemet, berätta i stället med egna ord. Och gör om powerpoint-bilden till nästa gång.

6.  ”Här kan ni tydligt se hur…” Varför är det fel? Den här typen av mening kombineras ofta med en graf eller ett diagram av något slag. Förmodligen är det första gången som din publik ser diagrammet. Det är alltså inte tydligt för dem. Hjälp din publik att tolka bilden.

7.    ”Några frågor?” Varför är det fel? Det är givetvis bra att öppna upp för frågor. Men du vill avsluta din presentation på ett övertygande sätt. Du vill komma med en tydlig slutkläm. Om du avslutar med ”några frågor” tar det lite udden av din fina avslutning. Hur göra? Välkomna och be om frågor under presentationen.

Se hela artikeln i tidiningen Chef

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 10

Planning is an important part of organizational success. But don’t be so wedded to a plan that you won’t amend it for a good reason.

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 10 (91-100) av dessa:

91. The way you handle mistakes determines how willing people will be to bring you bad news. If people don’t bring the boss bad news, even worse things can happen.

92. Top-down management is usually counterproductive, but smart bosses know when to take control: in crisis, if decisions are risky or expensive, and if people are in such conflict that they’ve created gridlock the boss must break.

93. Hire people who are smarter than you and don’t be intimidated by them.

94. Find reasons big and small to celebrate. There’s no law that says workplaces can’t be happy places.

95. Let people know what you stand for, and what you won’t stand for. Take immediate action against dishonesty or discrimination.

96. You may be a happy workaholic who could live in the office, but don’t create a climate in which people feel they have to emulate you.

97. Really bad bosses – arrogant, ignorant, inept or corrupt – inevitably fail. Their staffs develop guerilla tactics for working around, surviving and ultimately defeating them.

98. Learn how to read a room – take the emotional temperature of your team and respond with what they need. Get calm when they’re nervous and nervous if they’re too calm.

99. You are not the only boss in the world who sometimes hears a voice that says, “Today’s the day they find out you really don’t deserve this job.”

100. If you’ve read through all 100 of these ideas and taken even half of them to heart, the voice is definitely wrong. You deserve that job.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 9

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 9 (81-90) av dessa:

81. Planning is an important part of organizational success. But don’t be so wedded to a plan that you won’t amend it for a good reason.

82. Trust is the “killer app” of leadership. People choose to follow those they respect and who they believe have their best interests at heart.

83. In changing times, when people are trying new things, look for “quick wins” – small victories that help them feel confidence and see success.

84. Learn to manage across generations. Don’t succumb to stereotypical thinking that your elders are burned out and younger staffers are slackers. Learn about their lives and their influences and manage them accordingly.

85. Brainstorming meetings work best if you make them safe places. Ask people to withhold criticism while ideas are flowing.

86. Don’t set yourself up as the sole ethics guru of your work group. Build a culture in which everyone knows how to think through ethical challenges.

87. Training is often the first victim of a tough economy. Be creative. You have smart people on staff who can teach and coach others.

88. Who’s the best boss you boss ever worked for? Figure that out and you’ll get insights into what your manager values in a leader and how you measure up.

89. Too many bosses neglect to think strategically and focus only on their slice of the organization. Smart bosses look at the big picture, always re-examining systems and structure to connect with organizational goals.

90. If you’re asked to lead a new team, go on a listening tour. Get to know people and solicit ideas for improvement before making your own changes

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 8

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 8 (71-80) av dessa:

71. Email is a constant source of misunderstandings, in part because it lacks tone and can be misread. Remember that the first line in a message sets the tone for what follows.

72. One of the most frequent compliments given to respected bosses is: “They demonstrate calm in the storm.”

73. Not every worthy employee pitches for a promotion. Some are humble; some just assume their work should speak for itself and you’ll notice. Make certain you notice.

74. Diversity builds creativity and quality – and reduces groupthink.

75. The most important thing bosses do is help others succeed.

76. People are required to follow managers. They choose to follow leaders.

77. Employees never forget how you responded when they faced the best and worst times of their lives.

78. Leaders manage meaning. People look to you to help make sense of challenges, joys and concerns. Be ready, honest and hopeful.

79. Bosses disappoint someone every day; it comes with the territory and your many daily decisions. The response from your employees is a measure of your leadership on all the other days.

80. Build critical thinking skills among your staff by deconstructing good and bad decisions. Be a good critical thinker yourself, open to other ways of doing things and new ideas from staff.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 7

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 7 (61-70) av dessa:

61. Organizations today need to be nimble to respond to business changes or opportunities. But “being nimble” should not be confused with “having no plan.”  Have a strategy and a plan for executing it.

62. Sayings to avoid: “Do it because I’m the boss and I said so.”

63. Sayings to avoid: “If you don’t hear from me, assume you are doing a good job.”

64. Sayings to avoid: “Don’t expect thanks from me for doing your job. Your paycheck is your thanks.”

65. The most dangerous response from employees: “Just tell me what you want.” It means you’ve driven out independent thinking.

66. Organizational culture is more than slogans and traditions. It’s assumptions so deep people don’t even talk about them. To change a culture you have to identify and change old assumptions.

67. Time-challenged bosses who want to provide more feedback can’t add hours to their days, but they can consciously upgrade the quality of each connection they make with people to include specific words of feedback.

68. What you measure is what you value. The metrics you use drive performance – for better or worse. What are you measuring?

69. It’s up to you to adapt to your boss’ style. Managing your boss is key to the success of your team and your own career.

70. Work and life are never really in balance because balance means identical measures of work and home time. Strive for work-life harmony instead, where the benefits of each aspect of your life make you more happy and valuable.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 6

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 6 (51-60) av dessa:

51. Leaders are born AND made. You can learn to be a better leader if you work at it.

52. Succession planning matters. Can you look out your door and see your replacement?

53. Disengage from digital devices when talking with staff. They hate it when you multitask as they’re communicating with you.

54. If you have a habit of sending emails in the middle of the night, your staff may think you expect them to be working then, too.

55. The boss’s emotions are contagious.

56. Hiring is one of the most important things you do. Don’t hire in haste.

57. Don’t hire in your self-image. Hire people who share your core values but bring additional skills to the party.

58. Don’t assume that your highest performers need little feedback because they know they’re good. Even good employees want to know they’ve performed well.

59. Loyalty is a two-way street. Since companies can’t promise jobs for life, you should expect that employees have an eye on the door as well.

60. Be a good agent for your staff. Even if you can’t promise a job for life, you can promise that you’ll help them do good work that will serve them well wherever life takes them.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

5 saker framgångsrika männsikor gör före kl. 8 på morgonen

Alla vi är olika och jobbar bäst under olika tider av dygnet. En hel del av oss (inklusive mig själv) tycker att vi är mest produktiva under kvällstimmarna. En hel del undersökningar visar dock att det är vi är faktiskt mer proaktiva och produktiva på morgonen. De morgontimmarna, dvs. de timmarna innan vi åker till jobbet, medför med sig fördelar för hälsan och kan påverka hälsan positiv.

Många superframgångsrika människor har haft som vana att börja sin dag lång innan klockan 8. T.ex. Margaret Tatcher gick upp varje dag kl. 5 på morgonen och Robert Iger (CEO på Disney) går upp kl. 4:30. Låt oss se vilka 5 saker de superframgångsrika personerna gör innan kl. 8.

1. Träna. De flesta som tränar dagligen gör det före jobbet. Det ger en tillflöde av energi och sätter god prägel på dagen redan från början (de har man redan en känsla att man har uppnått visa resultat). Det kan räcka med en 15 minuters promenad, stretchning eller några pushupps för att börja dagen rätt.

2. Gå igenom dagens schema. Börja med att ”mappa” Din dag, saker som ska göras idag och Dina mål för dagen. Det är bäst att göra det på morgonen, då Du inte blir störd och har tid för reflektion. Glöm också inte att boka en 10 minuters paus efter ett stressigt möte eller liknande. Boka upp en nyttig fika paus.

3. Ät nyttig frukost. Ta de extra 15 minuterna för att en bra och nyttig frukost. Det kommer att ge Dig krafter under dagen och hjälper hjärnan att prestera. Det är även ett utmärkt tillfälle att ta vara på dyrbara tiden med familjen!

4. Visualisera dina mål. Glöm inte Din mental hälsa. Morgonen är en perfekt tid för att spendera lite tid med Dig själv och visualisera Dina mål eller meditera. Fokusera på de positiva sakerna som kommer under dagen. Det blir alltid som man har tänkt sig!:)

5. Gör den tyngsta uppgiften först. Det är lätt att lägga undan den svåraste/jobbigaste uppgiften. Sedan går man och tänker på den hela dagen eller hela veckan. Det är lika bra att fixa den direkt på morgonen! På morgonen är du bättre förbered att ta itu med mer svåra uppgifter/projekt. Du kan även tänka att Din dag kommer successivt vara lättare och lättare och inte tvärtom. I slutet av dagen har Du bara de lättaste uppgifterna att fixa och då är det lättare sedan att varva ner efter jobbet.

Fortsätt läsa

Märkt , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 5

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 5 (41-50) av dessa:

41. Email sent in anger can be a letter bomb. When upset, step away from the keyboard.

42. It is possible to be too nice as a boss. Your staff won’t respect you if you fail to hold underperformers accountable.

43. Everyone likes money, but it’s not the most powerful motivator.

44. The most powerful motivators come from within people: Bosses ignite their sense of competence, autonomy, purpose or growth to fire them up.

45. Mediocrity is a curse; you may be too kind to fire it but you don’t dare promote it. Your job is to eradicate mediocrity.

46. Agendas help meetings. They let introverts prepare their thoughts and keep extroverts on track.

47. Time management is, first and foremost, about setting priorities. After that, it’s about planning the best use of your limited time to meet those priorities.

48. Being self-aware about your strengths and shortcomings isn’t enough. You have to manage yourself so you can lead others.

49. Never underestimate the power of a handwritten note of appreciation.

50. Too many bosses feel they lack the wisdom or words to be inspirational. Give it your best shot. If you don’t, who will?

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,
%d bloggare gillar detta: