Kategoriarkiv: Skills and Education

Vidareutbildning för chefer

Utbudet av kurser och utbildningar inom allt från it till ledarskap har fullkomligt exploderat de senaste åren. Hundratals leverantörer erbjuder tusentals med olika utbildningar.

Många utbildningsleverantörer erbjuder kartläggning av kundernas behov, men då är man bunden till deras utbud. Som alternativ finns även så kallade utbildningsmäklarna som kan hjälpa företag att hitta rätt utbildning hos passande utbildningsföretag. Det alternativet är också anpassad efter företagets behov, men är något dyrare än det första alternativet.

Om du inte har i någon fast utbildningsprogram som ditt företag har eller om du vill själv vidareutbilda dig, måste du vara bestämd och förhandla med din arbetsgivare om möjlighet till vidareutbildning. Det är dock viktigt att du har ett mål med din utbildning och att du kan påvisa till din chef att utbildningen kommer att hjälpa dig att öka din kompetens och hur detta kommer att tillföra mer nytta för företaget.

Det finns mängder av vidareutbildningar i Norden och jag vill återkomma till dessa senare. Här kommer en lista sammanställd av Financial Times som rankar top fem vidareutbildningar i världen:

1. IMD, Schweiz

2. Harvard Business School, USA

3. Thunderbird School of Global Management, USA

4. Iese Business School, Spanien

5. University of Virginia, Darden, USA

Annons
Märkt

Håll dig anställningsbar

Att ha den senaste kompetensen blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Om strukturen kring utveckling brister hos din arbetsgivare – ta saken i egna händer, skriver SvD’s Sara Lomberg.

Under de senaste åren har endast en del av specialister fått kompetensutveckling enligt Unionen’s undersökning. Det är ett underbetyg till många företag, men också en uppmaning till dig som individ att ta ansvar för din egen väg framåt. För samtidigt som hälften upplever sig stå still i sin kompetensutveckling så har den blivit väldigt mycket viktigare för att kunna känna sig trygg på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarens främsta intresse är att se till att du har kompetens att utföra dina uppgifter nu och i framtiden inom organisationen. Men när detgäller den kompetensutveckling som kanske är viktigast för dig – den som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden i framtiden – är det du som bär huvudansvaret.

Oavsett om du går en kurs i personlig effektivitet, tar en MBA eller testar en ny avdelning på jobbet behövs mål och inte minst träning för att du ska uppleva att det verkligen hände något. Få har samma jobb genom hela livet längre. Och när fler behöver jobba längre än 65-årsdagen kommer en livslång utveckling och kanske omskolning vara ännu mer nödvändig. Kompetensutveckling ger inte bara större chans att få spännande jobb, det gör oss också lyckligare. Så prioritera dig själv, stanna upp och tänk efter – vart vill jag?

Se hela artikeln på SvD’s hemsida

100 idéer för de bästa cheferna, del 10

Planning is an important part of organizational success. But don’t be so wedded to a plan that you won’t amend it for a good reason.

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 10 (91-100) av dessa:

91. The way you handle mistakes determines how willing people will be to bring you bad news. If people don’t bring the boss bad news, even worse things can happen.

92. Top-down management is usually counterproductive, but smart bosses know when to take control: in crisis, if decisions are risky or expensive, and if people are in such conflict that they’ve created gridlock the boss must break.

93. Hire people who are smarter than you and don’t be intimidated by them.

94. Find reasons big and small to celebrate. There’s no law that says workplaces can’t be happy places.

95. Let people know what you stand for, and what you won’t stand for. Take immediate action against dishonesty or discrimination.

96. You may be a happy workaholic who could live in the office, but don’t create a climate in which people feel they have to emulate you.

97. Really bad bosses – arrogant, ignorant, inept or corrupt – inevitably fail. Their staffs develop guerilla tactics for working around, surviving and ultimately defeating them.

98. Learn how to read a room – take the emotional temperature of your team and respond with what they need. Get calm when they’re nervous and nervous if they’re too calm.

99. You are not the only boss in the world who sometimes hears a voice that says, “Today’s the day they find out you really don’t deserve this job.”

100. If you’ve read through all 100 of these ideas and taken even half of them to heart, the voice is definitely wrong. You deserve that job.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 9

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 9 (81-90) av dessa:

81. Planning is an important part of organizational success. But don’t be so wedded to a plan that you won’t amend it for a good reason.

82. Trust is the “killer app” of leadership. People choose to follow those they respect and who they believe have their best interests at heart.

83. In changing times, when people are trying new things, look for “quick wins” – small victories that help them feel confidence and see success.

84. Learn to manage across generations. Don’t succumb to stereotypical thinking that your elders are burned out and younger staffers are slackers. Learn about their lives and their influences and manage them accordingly.

85. Brainstorming meetings work best if you make them safe places. Ask people to withhold criticism while ideas are flowing.

86. Don’t set yourself up as the sole ethics guru of your work group. Build a culture in which everyone knows how to think through ethical challenges.

87. Training is often the first victim of a tough economy. Be creative. You have smart people on staff who can teach and coach others.

88. Who’s the best boss you boss ever worked for? Figure that out and you’ll get insights into what your manager values in a leader and how you measure up.

89. Too many bosses neglect to think strategically and focus only on their slice of the organization. Smart bosses look at the big picture, always re-examining systems and structure to connect with organizational goals.

90. If you’re asked to lead a new team, go on a listening tour. Get to know people and solicit ideas for improvement before making your own changes

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 8

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 8 (71-80) av dessa:

71. Email is a constant source of misunderstandings, in part because it lacks tone and can be misread. Remember that the first line in a message sets the tone for what follows.

72. One of the most frequent compliments given to respected bosses is: “They demonstrate calm in the storm.”

73. Not every worthy employee pitches for a promotion. Some are humble; some just assume their work should speak for itself and you’ll notice. Make certain you notice.

74. Diversity builds creativity and quality – and reduces groupthink.

75. The most important thing bosses do is help others succeed.

76. People are required to follow managers. They choose to follow leaders.

77. Employees never forget how you responded when they faced the best and worst times of their lives.

78. Leaders manage meaning. People look to you to help make sense of challenges, joys and concerns. Be ready, honest and hopeful.

79. Bosses disappoint someone every day; it comes with the territory and your many daily decisions. The response from your employees is a measure of your leadership on all the other days.

80. Build critical thinking skills among your staff by deconstructing good and bad decisions. Be a good critical thinker yourself, open to other ways of doing things and new ideas from staff.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 7

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 7 (61-70) av dessa:

61. Organizations today need to be nimble to respond to business changes or opportunities. But “being nimble” should not be confused with “having no plan.”  Have a strategy and a plan for executing it.

62. Sayings to avoid: “Do it because I’m the boss and I said so.”

63. Sayings to avoid: “If you don’t hear from me, assume you are doing a good job.”

64. Sayings to avoid: “Don’t expect thanks from me for doing your job. Your paycheck is your thanks.”

65. The most dangerous response from employees: “Just tell me what you want.” It means you’ve driven out independent thinking.

66. Organizational culture is more than slogans and traditions. It’s assumptions so deep people don’t even talk about them. To change a culture you have to identify and change old assumptions.

67. Time-challenged bosses who want to provide more feedback can’t add hours to their days, but they can consciously upgrade the quality of each connection they make with people to include specific words of feedback.

68. What you measure is what you value. The metrics you use drive performance – for better or worse. What are you measuring?

69. It’s up to you to adapt to your boss’ style. Managing your boss is key to the success of your team and your own career.

70. Work and life are never really in balance because balance means identical measures of work and home time. Strive for work-life harmony instead, where the benefits of each aspect of your life make you more happy and valuable.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

10 färdigheter som hjälper Dig att hitta topprankat jobb

Forbes har gjort en rankning av 2013 års topp jobb. Alla dessa har något gemensamt, nämligen de kräver toppfärdigheter. Färdigheterna är inte alls jobbspecifika, snare generella. Sådana som de flesta arbetsgivare associerar med toppkandidater oavsett positionen som annonseras. Nedan kommer en kort sammanställning av de tio färdigheter som kan hjälpa dig att hitta toppjobb i år. OBS! att bland de 10 toppjobben var en del som avser IT, därmed en del topp kraven nedan avser just dessa jobb.

Nr 1: Kritiskt tänkande (efterfrågades i 9 av de 10 toppjobben)

Personer som kan använda sig av bl.a. logiskt tänkande för att kunna identifiera styrkor och svagheter samt komma fram till alternativa lösningar och ta itu med problemen.

Nr 2: Förmåga att lösa komplexa problem (efterfrågades i 9 av de 10 toppjobben)

Förmåga att identifiera komplexa problem och ta del av relevant information för att kunna ta fram och implementera lösningar på dessa problem.

Nr 3: Förmåga att göra en bedömning och ta beslut (efterfrågades i 9 av de 10 toppjobben)

D.v.s.. 9 av 10 toppjobb som annonserades efterfrågade efter förmåga att överväga alternativa för- och nackdelar av potentiella beslut och förmåga att ta beslut som är mest lämpligt.

Nr 4: Förmåga att lyssna aktivt (efterfrågades i 9 av de 10 toppjobben)

Förmåga att lyssna aktivt, dvs. ge sitt fulla uppmärksamhet till vad andra människor säger; även vilja att förstå andras synpunkter; förmåga at ställa relevanta frågor.

Nr 5: Datakunskaper (efterfrågades i 8 av de 10 toppjobben)

Kunskap i data som bl.a. inkluderar kunskap om kretskort, processorer, hardware samt olika program.

Nr 6: Kunskap i matte (efterfrågades i 6 av de 10 toppjobben)

Räknefärdigheter, kunskap i algebra och geometri, kalkyl, statistik samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper.

Nr 7: Verksamhet- och Systems Analys (efterfrågades i 5 av de 10 toppjobben)

D.v.s.. förmåga att bestämma hur verksamhet eller system bör fungera samt hur förändringar i t.ex. omgivningen kommer att påverka resultatet.

Nr 8: Kontroll (efterfrågades i 3 av de 10 toppjobben)

Förmåga att kontrollera och utvärdera sin egen prestation samt prestation av andra medarbetare och organisationer, samt förmåga att göra förbättringar i prestationen.

Nr 9: Programmering (efterfrågades i 3 av de 10 toppjobben)

Kunskap i programmering.

Nr 10: Försäljning samt marknadsföring (efterfrågades i 2 av de 10 toppjobben)

Kunskap inom försäljning samt marknadsföring för produkter och tjänster som inkluderar bl.a. strategisk marknadsföring, försäljningstekniker och kunskap i kontrollsystem.

Fortsätt läsa

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 6

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 6 (51-60) av dessa:

51. Leaders are born AND made. You can learn to be a better leader if you work at it.

52. Succession planning matters. Can you look out your door and see your replacement?

53. Disengage from digital devices when talking with staff. They hate it when you multitask as they’re communicating with you.

54. If you have a habit of sending emails in the middle of the night, your staff may think you expect them to be working then, too.

55. The boss’s emotions are contagious.

56. Hiring is one of the most important things you do. Don’t hire in haste.

57. Don’t hire in your self-image. Hire people who share your core values but bring additional skills to the party.

58. Don’t assume that your highest performers need little feedback because they know they’re good. Even good employees want to know they’ve performed well.

59. Loyalty is a two-way street. Since companies can’t promise jobs for life, you should expect that employees have an eye on the door as well.

60. Be a good agent for your staff. Even if you can’t promise a job for life, you can promise that you’ll help them do good work that will serve them well wherever life takes them.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 5

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 5 (41-50) av dessa:

41. Email sent in anger can be a letter bomb. When upset, step away from the keyboard.

42. It is possible to be too nice as a boss. Your staff won’t respect you if you fail to hold underperformers accountable.

43. Everyone likes money, but it’s not the most powerful motivator.

44. The most powerful motivators come from within people: Bosses ignite their sense of competence, autonomy, purpose or growth to fire them up.

45. Mediocrity is a curse; you may be too kind to fire it but you don’t dare promote it. Your job is to eradicate mediocrity.

46. Agendas help meetings. They let introverts prepare their thoughts and keep extroverts on track.

47. Time management is, first and foremost, about setting priorities. After that, it’s about planning the best use of your limited time to meet those priorities.

48. Being self-aware about your strengths and shortcomings isn’t enough. You have to manage yourself so you can lead others.

49. Never underestimate the power of a handwritten note of appreciation.

50. Too many bosses feel they lack the wisdom or words to be inspirational. Give it your best shot. If you don’t, who will?

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,

100 idéer för de bästa cheferna, del 4

En av min favorit podcaster är What great bosses know av Jill Geisler,författare till boken Work Happy, What great bosses know.

GBLogo

Podcasten innehåller ledarskaps tips för managers som vill vara ”great bosses”. Bland annat innehåller den 100 idéer för de som vill bli great bosses.

Här kommer del 4 (31-40) av dessa:

31. Well-told stories, with a clear message and strong values, are a valuable leadership tool.

32. Ethics policies and guidelines are important, but never miss an opportunity to embed values in your everyday conversations.

33. Don’t treat everyone alike. Know people well enough to manage them as individuals.

34. Learn something new and scary. Then do it again and again.

35. In times of change, over-communicate. When you’re getting tired of repeating a message, people are just beginning to hear it.

36. The simple act of listening can be a great gift from a boss; people want to feel that they are heard.

37. Purge your conversations of management-speak. Whenever you’re tempted to say “paradigm shift,” try “big change” instead. Your staff will appreciate it.

38. Let there be fun at work, but don’t force it. Let your employees lead the laughter.

39. When employee laughter is directed at you, be a good sport. It’s so much fun to laugh at the boss.

40. Advice to new bosses who are invited to staff social events: Drink less; leave earlier than others. You’ll remember everything you said, and you’ll give people freedom to critique management just like you always did as an employee.

Du kan ladda ner hela podcasten av Jill Geisler från The pointer university på Itunes

Märkt , , ,
%d bloggare gillar detta: