Etikettarkiv: Chef

Kvinnlig ledarskap – finns det?

Tidningen Chef hävdar i sin artikel att det inte finns något sådant som kvinnligt ledarskap!

I grunden till resonemanget ligger några avhandlingar som baserar sig på kvinnliga chefer som jobbar i kvinnodominerande branscher. Forskarna kommer fram till att det är inte personligheten eller könstillhörigheten som påverkar ledarskapsstilen, men framförallt rådande villkoren för företaget/branschen.

Kvinnodominerande branscher som sjukvård och vård och omsorg har oftast mycket tuffare förhållanden än ”vanliga” privata företag. Därmed har kvinnliga chefer har andra krav på sig än deras kollegor från den privata sektorn.

Läs mer i Nej, kvinnlig ledarskap finns inte

Märkt ,

Jämställdhetsbarometer

Branschorganisation Ledarna publicerar en färsk rapport om jämställdheten bland svenska chefer.
En färsk kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode visar att i de största bolagen är 9 av 10 vd:ar män.

Utvecklingen går långsammare på de högsta chefsposterna – står sig trenden dröjer det ända till 2065 innan Sverige har lika många kvinnor som män på vd-nivå, visar årets jämställdhetsbarometer från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Kvinnorna finns framför allt på lägre chefsnivåer, medan de är kraftigt underrepresenterade på de högsta chefsposterna.

Högst andel kvinnliga chefer finns på Gotland, i Uppsala och i Jämtland. Lägst är andelen i Jönköping, där bara 28 procent av cheferna är kvinnor. Kalmar och Uppsala har högst andel kvinnor som vd:ar.

Märkt , , , ,

Vilket beteende bör du undvika?

Tidningen Chef har publicerat en intressant artikel om beteende som du bör undvika som chef.
Enligt tidningen Chef är det särskilt tre typer av beteende som bör undvikas.

Se hela artikeln i tidningen Chef

1. Dömande kroppsspråk
Suckar, blickar, axelryckningar. Forskning visar att 75 till 90 procent av den påverkan vi har på andra kommer från vårt kroppspråk. Även ditt tonläge spelar stor roll. Låter du vänlig eller sarkastisk? Kritisk eller inbjudande?

2. Avbryta eller förhöra
Att skapa en trygg miljö där medarbetarna fritt kan föra fram sina idéer, sägs vara bra för kreativitet och innovationskraft. Enligt samma filosofi bör du stävja din impuls att avbryta medarbetare som kommer med lite halvt genomtänkta förslag. Ställ öppna frågor för att ta reda på mer om idén.

3. Inkonsekvens
Både kolleger och medarbetare kommenterar ofta i 360-undersökningar hur avskräckande det är att ha en chef med ”två ansikten”. Chefen kanske är charmerande i ledningsgruppen, men respektlös gentemot sina underställda. Det gör medarbetarna väldigt nervösa, eftersom de inte vet hur chefen ska bete sig just den dagen.

Märkt

7 saker du aldrig ska säga under en presentation

Dagligen spänderar vi flera timmar i möten. Tydlig budskap och övertygande ton är A och Ö när vi gör en presentation. Tidningen Chef har publicerat lista på saker som man ska undvika att säga under presentationen. Nedan kommer sammanfattning av dessa.

1.  ”Jag har inte haft tid att förbereda mig, men…” Varför är det fel? Det är lite arrogant. Du signalerar att mottagarna inte är värda din förberedelse. Ja, det är tråkigt att du inte har haft tid  att förbereda dig, men gör ditt bästa utifrån förutsättningarna.

2. ”Jag vet att jag bara har någon minut kvar, men jag ska bara gå igenom de här 15 bilderna lite snabbt.” Varför är det fel? Ingen kommer att bry sig om de sista bilderna om de hastas igenom i ett rasande tempo. Kom ihåg att din presentation inte står och faller med dina Powerpoint-bilder. Det viktigaste är att du har fått fram ditt budskap.

3. Jag ber om ursäkt för teknikproblemen…” Varför är det fel? I presentationen ingår det också att kontrollera tekniken i förväg. Lägg tio minuter på att förbereda uppkopplingen till projektorn, eller att logga in på det lokala nätverket. Om tekniken verkligen krånglar, våga lämna den därhän. Håll presentationen muntligt.

4.  ”Jag har många punkter att gå igenom, så det är bäst att jag sätter igång.” Varför är det fel? Din publik förväntar sig att bli uttråkad redan innan du ens har börjat. När du säger att du ska gå igenom en lång rad punkter, får man känslan att informationen inte kommer att vara helt tydlig. Om du misstänker att du har för många punkter, stryk några i förväg.

5. ”Ni kan förmodligen inte läsa det här, men…” Varför är det fel? Använd inte bilder där typsnittet är så litet att publiken inte kan läsa texten. Om du har det här problemet, berätta i stället med egna ord. Och gör om powerpoint-bilden till nästa gång.

6.  ”Här kan ni tydligt se hur…” Varför är det fel? Den här typen av mening kombineras ofta med en graf eller ett diagram av något slag. Förmodligen är det första gången som din publik ser diagrammet. Det är alltså inte tydligt för dem. Hjälp din publik att tolka bilden.

7.    ”Några frågor?” Varför är det fel? Det är givetvis bra att öppna upp för frågor. Men du vill avsluta din presentation på ett övertygande sätt. Du vill komma med en tydlig slutkläm. Om du avslutar med ”några frågor” tar det lite udden av din fina avslutning. Hur göra? Välkomna och be om frågor under presentationen.

Se hela artikeln i tidiningen Chef

Märkt , , ,

Sveriges 100 mäktigaste

Tidningen Chef pulicerar årligen Sveriges 100 mäktigaste personer.

I år har Anders Borg första platsen, förljd av Fredrik Reinfeldt. På nionde plats kommer första kvinnan på listan Magdalena Andersson som är Ekonomisk-politisk talesperson (s). Den alpälskande skatteexperten har inte tagit svenska folket med storm, men minskat förtroendegapet till listans nummer 1. Och bestämt vad som är socialdemokratisk oppositionspolitik.

Se årets lista på Chef’s hemsida

Märkt

Därför vill kvinnor (inte) bli chefer

Enligt undersökningen genomfört av tidningen Chef  ca tre av tio kvinnor har någon gång tackat nej till chefsjobbet när de fick erbjudandet. Forskningen visar att kvinnor tackar nej till chefsjobb beror inte på att män och kvinnor är olika. Det beror på att villkoren för deras chefskap är olika. Mycket forskning om kvinnliga chefer visar att de ofta blir lämnade ensamma och inte har samma stöd och nätverk som männen har.

De tre viktigaste faktorerna för att få kvinnor att tacka ja till chefsjobbet är: personlig utvecklingsplan, coach/mentorprogram och möjlighet att jobba hemifrån.

Det visar sig att kvinnor granskar både sig själva och chefsuppdraget hårdare än män innan de tackar ja. Till skillnad från manliga kandidater är kvinnor oftast mer ärliga och säger att de inte uppfyller något av de många kraven i kravprofilen. Å andra sidan nästan ingen människa lever upp till de höga krav som ställs i kravprofilerna.

Det noteras också i artikeln att kvinnor ofta ser till helheten, och funderar över hur det nya chefsjobbet kommer att påverka hela familjen. Det är en populär förklaring att bristen på kvinnliga chefer handlar om att de tar huvudansvaret för familjen. För då är det inte något som är fel på arbetsgivaren. Men det är inte barnen som hindrar karriären, utan arbetsplatsens villkor säger Fredrik Hillelson, som är koncernchef för rekryteringsföretaget Novare. Han menar att kvinnor kan vinna på att försöka förhandla om villkoren för chefstjänsten. Därför måste man prova att bli en bättre kravställare. Företaget får de anpassa erbjudandet efter kandidaten.

De företag som är bäst på att vara flexibla, både vad gäller uppdragets utformning och villkoren för det, kommer att ha bäst chans att behålla både manliga och kvinnliga chefer i framtiden.

Se hela artikeln i tidningen Chef

Se även tidigare inlägg som berör samma tema Fortfarande snedrivna könsroller i svenskt näringliv

Märkt , ,

10 steg till effektivare möten

Hur många möten har du varit på den senaste veckan? I snitt spänderar vi ca 20 % av vår arbetstid på möten. I många länder anser man att svenskar är världsmästare på att hålla många möten. Mötena har ju givetviss mycket positivt med sig: man skapar konsensus och håller alla informerade om vad som händer. Det är dock extremt viktigt att mötena är effektiva för att de ska ge önskad effekt.

Tidningen Chef publicerade nyligen en intressant artikel om hur man med 10 steg höjer effektiviteten på sina möten. Här kommer dessa tips:

1. Klargör syftet. Ha syftet med mötet klart för dig redan på förhand. Fundera också på vilken typ av möte det är och/eller vilken typ av fråga som just nu diskuteras. Låt deltagarna ta del av denna information.

2. Gör dagordning. Skicka ut de frågor ni ska diskutera till deltagarna i förväg.

3. Disponera tiden. Prioritera punkterna och börja med den absolut viktigaste frågan.

4. Skriv ner att-göra-punkter. För protokoll under själva mötet i stället för att göra det i efterhand. Eller skippa protokollet och gå direkt på att-göra-listor som följs upp under nästa möte. (Då är det viktigt att de som skulle ta åtgärder enligt listan är närvarande på mötet och kan rapportera resultaten.)

5. Engagera alla. Kräv att alla förbereder och delar med sig av minst två ståndpunkter för varje fråga ni diskuterar.

6. Fördela ansvaret — håll intresset uppe. Låt rollerna i gruppen rotera så att ansvaret för att exempelvis göra anteckningar, summera eller hålla i mötet växlar. På det sättet tappar inte mötesdeltagarna intresset.

7. Checka av. Be om feedback efter mötet och kontrollera att alla har förstått vad ni har bestämt.

8. Ha extra diskussioner för dem som vill. Avsluta varje möte med en diskussionsstund där ni kan ta upp sådant som ni inte hann med under det övriga mötet.

9. Gör spelregler. Gör upp gemensamma spelregler för hur ni ska bete er på era möten och vad som gäller när det handlar om exempelvis att sms:a och läsa mejl under era sammanträden.

10. Ifrågasätt varje möte. Minska ner på antalet möten. En anledning till att många kommer oförberedda är att de inte har haft tid att förbereda sig på grund av andra möten.

Och min personliga punkt 11. Säg till att Du syns på mötet. Om Du är bjuden till mötet säg till att du är förbered; tala med lugn och stark röst och säg till att Dina idéer kommer fram och att Du kan ta cred för dem. Du ska äga frågan! Lycka till på nästa möte!

Se hela artikeln på tidningens Chef hemsida Så undviker du vaga möten

Märkt , ,

Chefsunderskott väntar i Sverige

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 125 000 chefer från arbetsmarknaden, enligt en kartläggning som organisationen Ledarna gjort. Samtidigt har andelen chefer under 35 år stadigt minskat. Chefsmarknaden befinner sig redan i en demografisk kris. Sedan 2009 har antalet sökande till chefstjänster utlysta via arbetsförmedlingen mer än halverats. Störst andel chefer som närmar sig pension har Dalarna och lägst har Stockholms län.

Märkt ,

Hälften av chefer i Sverige arbetar på distans

Enligt 2013 års Global Economic Indicator från Regus arbetar 46 % av svenska chefer någon annanstans än på kontoret halva veckan eller mer skriver tidningen Chef.

För att ledarskapet på distans ska fungera anser 38 % att förtroende är en viktig faktor. Nästan lika stor andel använder videokommunikation för att kommunicera med sina medarbetare. Men bara ett av fem av de intervjuade företagen använder sig av ett rapporteringssystem för att hålla koll på den som arbetar på distans.

Men att arbeta på distans som chef kan ha sitt pris. Hela 68 % av de globala företagsledarna anser att ledarskap på distans medför att de yngre medarbetarna utvecklas långsammare.

Märkt , ,

Lönestatistik för kvinliga chefer

Enligt 2013 års rapport från fackförbund Ledarna tjänar kvinliga chefer ca 95 % av manliga chefers löner. I snitt tjänar en kvinlig chef ca 38 000 kr i månaden, menads en manlig chef ca 40 000 kr i månaden.

Samtidigt andel kvinliga chefer totalt i Sverige är fortfarande låg och uppgår till ca 37% jämfört med ca 63% män.

Här kan du ta del av hela rapporten

Märkt ,
%d bloggare gillar detta: