Kategoriarkiv: Karriärtips

Få du bra betalt för ditt jobb?

Får jag tillräckligt bra betalt för mitt jobb?

Alla ställer sig den frågan. Och det är bara naturligt att vi gör det!

Liz Rayan ställer den frågan i nyligen publicerat artikel, se på Forbes Woman.

Många organisationer följer en standard upplägg som rangordnar löner efter anställdas positioner/grades. Upplägget består ofta av flera ”trappsteg” som ska följa förutbestämda grades som finns framtagna i organisationer. Inte sällan återspeglar inte dessa trappsteg din personliga prestation eller dina personliga framgångar. Systemet är inte så flexibelt helt enkelt.

Ofta många som stannar på samma företag ligger efter i sin löneutveckling än de som byter jobb på jakt efter bättre betalda poster. Det finns även en term för detta fenomenet ”salary compression”. Därmed om du inte vill bli ”straffad” för att vara lojal till ditt företag är det ditt eget ansvar att säga till att din lön inte halkar efter.

Liz Ryan hävdar att man bör använda sig av en tre-stegs modell för att kunna bedöma sin verkliga lönepotential.

För det första kan du se vad andra som utför liknande uppgifter tjänar. Det kan du göra genom att ta del av lönestatistiken hos bl.a. fackföreningar.

Som steg två föreslås försöka att förstå vad är din egentliga roll är och vilka problem du löser för företaget? Vad skulle det kosta för företaget att inte lösa problem? Dvs. man ska försöka sätta sitt eget värde utifrån nyttan man skapar för företaget.

Och som steg tre ska du försöka bedöma vad skulle du kunna tjäna om du vore en konsult/egen företagare och sålde dina tjänster till ditt företag? Skillnaden mellan du får nu och det skulle kunna ha fått i konsultfallet kan vara hissnande. Även om du inte planerar att starta eget nu är det en bra bas för funderingar om vad du är värd! Underskatta inte dig själv!:)

Du kan lyssna på Are you getting paid enough podcasten här

Annons
Märkt ,

TED talks

Året har börjat och vi börjar tvivla om vi kommer att uppfylla våra nyårslöften…

Behöver du lite inspiration i vardagen? I så fall bör du prova att kolla på TED talks!

ted

TED (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) är en årlig tvärvetenskaplig konferens i USA som definierar sitt tema som ”idéer värda att sprida” (”ideas worth spreading”). I samband med konferensen hålls ett antal föredrag med oftast kända och högprofilerade föredragshållare kallade TED Talks. Föreläsarna är många och är av olika bakgrund, bland de finns t.ex. Diane von Furstenberg, Bill Clinton, Jamie Oliver och Bono. Sheryl Sandberg som har skrivit boken  Lean In som jag har nämt tidigare har också bidragit till TED talks.

Alla föredrag videofilmas och läggs sedan upp på Internet se TED talks

Kolla även på 8 ”Must-see” TED talks för kvinnor

Märkt , ,

Stress: bli vän med den!

Stanfordforskaren Kelly McGonical ger dig ett nytt verktyg för att hantera stressen i sin TED talk.

Kelly McGonical erkänner att i flera år har hon sagt att stress gör folk sjuka. Man sager att den ökar risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar. I sin senaste tal vill hon dock visa något annat.

I föreläsningen nämner Kelly McGonigal bland annat en studie där man har följt 30 000 amerikaner i åtta år. Man hittade ett intressant samband. Människor som hade upplevt mycket stress under det senaste året riskerade att dö i förtid. Men det sambandet hittade man bara bland dem som också trodde att stress var skadligt för hälsan. Bland de personer som hade upplevt mycket stress, men inte trodde att stressen var skadlig såg man ingen förhöjd risk att dö för tidigt.

Dvs. när du ändrar din tolkning av stress, kan du också förändra hur din kropp reagerar på stress. De som ser stressreaktionen i ett positivt ljus får en helt annan upplevelse. Pulsen ökar, men kärlen dras inte ihop, de förblir avslappnade. Kelly McGonigal säger at den fysiska reaktionen liknar väldigt mycket den som kroppen upplever när vi är glada. Eller modiga. Dvs. stress behöver inte ha negativ incerkan på oss. Använd Kelly McGonical’s tips och bli vän med stressen!

Se hela TED talk här och hämta inspiration

Märkt ,

Gör skillnad i 2014

Kvinnor bör stödja varandra och inte bara för att kunna hjälpa andra, men även för att kunna utvecklas själva. Forbes har tagit fram 13 enkla steg för kvinnor som vill göra skillnad in 2014.

P10109191. Investera. Ta reda på hur du kan hjälpa och engagera dig i kvinnoföreningar och liknande organisationer.

2. Bli mentor till någon. Du kommer säkert ihåg hur det var när du själv var nyexaminerat. Nu kan du hjälpa tjejer som är i sådan situation genom att dela med sin erfarenhet och nätverket.

3. Dela med dig. Dela med dig av din erfarenhet. Social media är perfekt plattform för att dela med sig en intressant artikel som man har läst eller dela med andra av sin erfarenhet.

4. Lär dig något nytt. Man är aldrig fullärd, så lyssna på dina kollegor och var öppen till nya erfarenheter.

5. Våga. Våga göra nya saker, något som du inte har vågat göra förut, något som du vill förbättra.

6. Våga fråga. Våga fråga även om du tror att du kommer att få ”nej”. I de flesta fall går det att få ”ja” om man kan argumentera för sin sak.

7. Ge. Var generös och stödja andra när du vet att de behöver det.

8. Donera. Donera pengar, saker eller din tid till de som behöver det och du kommer att märka att du få ut av det lika mycket om inte mer.

9. Anslut dig. Anslut dig till en lokal kvinnoorganisation som stödjer kvinnor och entreprenörskap. Som Sheril Sandberg skriver i sin bok Lean In är det viktigt att stödja andra kvinnor.

10. Ge komplimang till andra. Det är otroligt hur mycket ett gott ord kan göra för andra.

11. Läs. Läs en inspirerande bok, det kommer att ge dig krafter och fylla dig med nya idéer.

12. Tro. Tro på dig själv och på andra kvinnor. Skriv ner dina mål och följ dessa.

13. Säg tack! Glöm inte att tacka andra för deras insats!

Tack för att du läser detta inlägg!:)

se hela artikeln på Forbes: 13 Simple Ways Women In Business Can Make A Difference In 2014

Vårt minne spelar viktig roll i beslut vi tar

Tidningen chef har nyligen publicerat resulat av forskning som Pontus Wasling har utfört för att ta djupare förståelse av minnets funktioner.

Det visar sig att hjärnan, i sin strävan att hjälpa oss att sortera intryck och fatta beslut som för oss framåt i livet, tar genvägar som riskerar att påverka beslutsfattandet negativt.

”Vi minns bara extrema eller känslomässigt laddade händelser, sådant som antingen gett oss kraftig njutning eller smärta. Vi minns inte de vardagliga händelserna. Och eftersom våra beslut baseras på extremerna blir det ofta fel”, säger Pontus Wasling.

Hjärnforskarna förklarar det här genom att skilja på två grundläggande tanketyper:

1. Jag vet att-minnen är rationella och faktabaserade minnen, sådant vi kan skriva ner och reflektera kring. Det vi vanligen tänker på som minnen, men som egentligen bara utgör en liten del av allt vi lär oss.

2. Jag vet hur-minnen är den tysta kunskapen, det vi brukar kalla intuition eller magkänsla. Denna typ av minnen samlas i de äldre delarna av hjärnan och kan vara muskelminnen, som hur man cyklar eller kör bil, eller minnen som med tiden buntats ihop till vanor. De känslostyrda hur-minnena styr över det mesta vi utsätts för i vardagen. Jag vet hur-minnena hjälper oss att överhuvudtaget fungera som människor i en värld som överöser oss med information och intryck. Men de kan också ställa till det. Studier visar att minst 50 procent av alla beslut utgår från jag vet hur-minnen, även om jag skulle tro att det är ännu mer. Problemet är att de är klichémässiga. De bygger på känslor och är helt oflexibla.

Samspelet mellan de känslomässiga och rationella tankesystemen är helt av­­görande för vår förmåga att fatta beslut. Forskare som ägnar sig åt kognitiv psyko­logi, delar upp människans tankeprocesser i två system:

System 1 är intuitionen eller magkänslan, det automatiska tänkandet som ständigt jobbar för högtryck i hjärnan.

System 2 är det logiska tänkandet, som vi kopplar på när vi verkligen behöver tänka efter. Det kräver en helt annan nivå av ansträngning.

De snabba, intuitiva jag vet hur-minnena, eller system 1, är oumbärliga i beslutsfattandet. Utan dem skulle vi fastna i våndor och aldrig kunna bestämma oss för någonting. Nackdelen är att den typen av minnen ofta är fördomsfulla och påverkas av rädsla för det okända. De får oss att döma personer efter utseende, till exempel, eller att fatta beslut baserade på etablerade, trygga vanor.

För chefer som vill fatta bra beslut gäller det alltså att försöka koppla på system 2, eller jag vet att-minnena lite oftare. Men hur gör man det? Här kommer några metoder som kan hjälpa hjärnan att fatta bättre beslut:

1. Förstå din hjärna. Kunskaper om hur hjärnan fungerar kan dramatiskt förbättra vår förmåga att fatta bra beslut.

2. Sov på saken. Undvik snabba bedömningar. Vår magkänsla bygger på generaliseringar. Distans, till exempel att skjuta upp ett beslut till nästa dag, är en frustrerande men nöd­vändig komponent för chefer som vill fatta bra beslut.

3. Skapa berättelser. Hhjärnan är en ”storyteller” som alltid försöker förvandla intryck och observationer till be­rättelser. Det är så vi skapar vår identitet. Många etablerade minnestränings­metoder bygger på att förvandla trista data till levande berättelser.

4. Se saker för vad de är. Hjärnan försöker alltid förklara det vi ser genom att koppla det till händelser från vårt förflutna och skapa mönster.

5. För loggbok. I efterhand tenderar människor att uppfatta en händelse som mer sannolik än den faktiskt var. Fenomenet, som psyko­logiforskare kallar hindsight bias, utgör en anledning för chefer att föra dagbok över sina viktigaste beslut.

6. Använd statistik. Eftersom så många av våra beslut baseras på irrationella känslor och impulser, är statistik egentligen helt onaturligt för hjärnan. Därför kan statistiken hjälpa oss att ifrågasätta våra egna minnen.

7. Lyft blicken. Flera forskningsstudier visar att våra beslut är mer känslostyrda när de gäller oss själva, och mer rationella när de gäller andra. Därför kan det vara en god idé att föreställa sig vad en utomstående skulle tänka i din situation.

Märkt

4 tips för Dig som vill vidareutbilda dig

Vi fortsätter på temat professionell vidareutbildning. SvD har nyligen publicerat artikeln i temat. Här är några tips för dig som vill vidareutbilda dig.

bookFörberedelser. Nummer ett är att tänka igenom dina mål. Vad behöver du och vad vill du uppnå? Vet du inte finns också kurser som går ut på att ta reda på vad man vill på längre sikt. Som anställd bör du också kolla upp om företaget har ramavtal med någon utbildningsleverantör.

Det finns även en del stipendier och liknande som du kan söka. Du får dock vara beredd på att lägga en hel del tid och energi på ansökningarna, då konkurrensen är hög likaså kraven på de sökande.

Tid och pengar. Vilken budget du har kan vara avgörande. Lika viktigt är hur mycket tid du har och när du vill gå kursen. Framförhållning är A och O, de bästa kurserna är ofta uppbokade lång tid i förväg.

Jag skulle även rekommendera att diskutera utbildningsbudgeten och eventuell ledighet med din arbetsgivare. Vidareutbildning ska vara en del av din förankrad utvecklingsplan.

Hitta rätt. Sök inte bara runt på internet när du väljer utbildning. Utnyttja i stället ditt nätverk för att få rekommendationer. Varför inte skicka ut en fråga på Facebook, LinkedIn?

Uppföljningen. Se till att utbildningen inte bara blir en pärm i hyllan. Se till att få verktyg som kan användas i vardagen och sprid gärna kursen över en längre tidsperiod.

Och glöm inte uppdatera din profil på LinkedIn!

se SvD’s artikeln Så hittar du rätt i kursdjungeln

Märkt

Regeln som gör dig till en Powerpoint-drottning

PP drottning

PowerPoint är ett bra verktyg som använts flitigt. Kanske något för flitigt kan man tycka:) Den amerikanska ledarskapsförfattaren Guy Kawasaki har lyssnat på många omständliga Powerpoint-presentationer genom åren. Till slut tappade han tålamodet och lanserade 10/20/30-metoden på sin blogg för att få slut på de långrandiga dragningarna. Så här fungerar 10/20/30-regeln En powerpoint-presentation får innehålla max 10 bilder. Den ska inte vara längre än 20 minuter. Teckenstorleken ska vara minst 30 punkter.

Så här kan en bildserie se ut (om du vill lansera ett företag/tjänst)

  • Bild 1. Problem
  • Bild 2. Din lösning
  • Bild 3. Din affärsmodell
  • Bild 4. Tekniken/metoden du ska använda
  • Bild 5. Marknadsföring och försäljning
  • Bild 6. Konkurrens
  • Bild 7. Ditt team
  • Bild 8. Mål och delmål
  • Bild 9. Nuläge och tidslinje
  • Bild 10. Sammanfattning och uppmaning till handling

Varför 20 minuter? Om du levererar din presentation på tjugo minuter så får du fyrtio minuter till diskussion. Oftast är det diskussionen du vill åt.

Varför 30 punkter? Om du försöker fylla en bild med text börjar du genast läsa från bilden. Då slutar åhörarna att lyssna. De börjar nämligen själv läsa texten och ni hamnar helt i osynk.

Se hela artikeln på Guy Kawasaki’s blogg

Märkt , ,

Vidareutbildning för chefer

Utbudet av kurser och utbildningar inom allt från it till ledarskap har fullkomligt exploderat de senaste åren. Hundratals leverantörer erbjuder tusentals med olika utbildningar.

Många utbildningsleverantörer erbjuder kartläggning av kundernas behov, men då är man bunden till deras utbud. Som alternativ finns även så kallade utbildningsmäklarna som kan hjälpa företag att hitta rätt utbildning hos passande utbildningsföretag. Det alternativet är också anpassad efter företagets behov, men är något dyrare än det första alternativet.

Om du inte har i någon fast utbildningsprogram som ditt företag har eller om du vill själv vidareutbilda dig, måste du vara bestämd och förhandla med din arbetsgivare om möjlighet till vidareutbildning. Det är dock viktigt att du har ett mål med din utbildning och att du kan påvisa till din chef att utbildningen kommer att hjälpa dig att öka din kompetens och hur detta kommer att tillföra mer nytta för företaget.

Det finns mängder av vidareutbildningar i Norden och jag vill återkomma till dessa senare. Här kommer en lista sammanställd av Financial Times som rankar top fem vidareutbildningar i världen:

1. IMD, Schweiz

2. Harvard Business School, USA

3. Thunderbird School of Global Management, USA

4. Iese Business School, Spanien

5. University of Virginia, Darden, USA

Märkt

Håll dig anställningsbar

Att ha den senaste kompetensen blir allt viktigare på arbetsmarknaden. Om strukturen kring utveckling brister hos din arbetsgivare – ta saken i egna händer, skriver SvD’s Sara Lomberg.

Under de senaste åren har endast en del av specialister fått kompetensutveckling enligt Unionen’s undersökning. Det är ett underbetyg till många företag, men också en uppmaning till dig som individ att ta ansvar för din egen väg framåt. För samtidigt som hälften upplever sig stå still i sin kompetensutveckling så har den blivit väldigt mycket viktigare för att kunna känna sig trygg på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarens främsta intresse är att se till att du har kompetens att utföra dina uppgifter nu och i framtiden inom organisationen. Men när detgäller den kompetensutveckling som kanske är viktigast för dig – den som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden i framtiden – är det du som bär huvudansvaret.

Oavsett om du går en kurs i personlig effektivitet, tar en MBA eller testar en ny avdelning på jobbet behövs mål och inte minst träning för att du ska uppleva att det verkligen hände något. Få har samma jobb genom hela livet längre. Och när fler behöver jobba längre än 65-årsdagen kommer en livslång utveckling och kanske omskolning vara ännu mer nödvändig. Kompetensutveckling ger inte bara större chans att få spännande jobb, det gör oss också lyckligare. Så prioritera dig själv, stanna upp och tänk efter – vart vill jag?

Se hela artikeln på SvD’s hemsida

7 saker du aldrig ska säga under en presentation

Dagligen spänderar vi flera timmar i möten. Tydlig budskap och övertygande ton är A och Ö när vi gör en presentation. Tidningen Chef har publicerat lista på saker som man ska undvika att säga under presentationen. Nedan kommer sammanfattning av dessa.

1.  ”Jag har inte haft tid att förbereda mig, men…” Varför är det fel? Det är lite arrogant. Du signalerar att mottagarna inte är värda din förberedelse. Ja, det är tråkigt att du inte har haft tid  att förbereda dig, men gör ditt bästa utifrån förutsättningarna.

2. ”Jag vet att jag bara har någon minut kvar, men jag ska bara gå igenom de här 15 bilderna lite snabbt.” Varför är det fel? Ingen kommer att bry sig om de sista bilderna om de hastas igenom i ett rasande tempo. Kom ihåg att din presentation inte står och faller med dina Powerpoint-bilder. Det viktigaste är att du har fått fram ditt budskap.

3. Jag ber om ursäkt för teknikproblemen…” Varför är det fel? I presentationen ingår det också att kontrollera tekniken i förväg. Lägg tio minuter på att förbereda uppkopplingen till projektorn, eller att logga in på det lokala nätverket. Om tekniken verkligen krånglar, våga lämna den därhän. Håll presentationen muntligt.

4.  ”Jag har många punkter att gå igenom, så det är bäst att jag sätter igång.” Varför är det fel? Din publik förväntar sig att bli uttråkad redan innan du ens har börjat. När du säger att du ska gå igenom en lång rad punkter, får man känslan att informationen inte kommer att vara helt tydlig. Om du misstänker att du har för många punkter, stryk några i förväg.

5. ”Ni kan förmodligen inte läsa det här, men…” Varför är det fel? Använd inte bilder där typsnittet är så litet att publiken inte kan läsa texten. Om du har det här problemet, berätta i stället med egna ord. Och gör om powerpoint-bilden till nästa gång.

6.  ”Här kan ni tydligt se hur…” Varför är det fel? Den här typen av mening kombineras ofta med en graf eller ett diagram av något slag. Förmodligen är det första gången som din publik ser diagrammet. Det är alltså inte tydligt för dem. Hjälp din publik att tolka bilden.

7.    ”Några frågor?” Varför är det fel? Det är givetvis bra att öppna upp för frågor. Men du vill avsluta din presentation på ett övertygande sätt. Du vill komma med en tydlig slutkläm. Om du avslutar med ”några frågor” tar det lite udden av din fina avslutning. Hur göra? Välkomna och be om frågor under presentationen.

Se hela artikeln i tidiningen Chef

Märkt , , ,
%d bloggare gillar detta: